Het Bokkegat

Het Bokkegat is niet zo bekend op internet. Zelfs Google blijkt deze locatie niet te kennen.

Toch is het een mooi stukje Noord-Beveland wat niet mag ontbreken op onze website. In de winter als het genoeg vriest is dit gebied in gebruik als schaatsbaan! Maar de rest van het jaar kun je er ook heerlijk wandelen en vogels kijken.

Het Bokkegat is ontstaan nadat er in 1682 een overstroming was. Het Bokkegat heeft zijn naam te danken aan de bok die toen met de stroom mee kwam drijven. De dijken zijn inmiddels weer gedicht, en het Bokkegat is een mooi gebied om te wandelen door weides, bosjes en langs de knotwilgen. Er is een scherm gezet waar vogelaars in alle rust de vogels in het gebied kunnen bekijken. Er zijn veel watervogels te zien zoals ganzen en eenden, maar ook tureluurs en plevieren. In het bos bij het Bokkegat broeden buizerds, spechten en verschillende zangvogels.

Bij het VVV is voor €5,- een wandelbrochure te krijgen met verschillende wandelroutes, waaronder routes die je door het Bokkengat leiden, “Eindeloos Eiland, wandelnetwerk Noord-Beveland”.  Maar ook zonder kaart kun je in dit gebied wandelen, de routes zijn duidelijk aangegeven.

Het Bokkegat ligt buiten de bebouwde kom van Wissenkerke is bereikbaar via de Dorpsdijk of via de Oostmolenweg.