Katse Plaat

Natuurgebied Katse Plaat is een buitendijks getijdengebied. Bij laag water komt de zandplaat bloot te liggen. Diverse vogelsoorten bezoeken de plaat dan om voedsel te zoeken. De Katse plaat is onderdeel van Nationaal Park Oosterschelde.

Binnenkort volgt er meer informatie over Katse Plaat.